Trimero fyller 10 år – en tillbakablick.

I år fyller Trimero 10 år! Vi som varit med från början har tagit tillfället i akt för att blicka tillbaka på vår historia – om hur vi utvecklats till det vi är idag. 

De första åren

Trimero grundades sommaren 2013 av Anton, Joakim och Marcus. Vi hade lärt känna varandra när vi anställdes som gymnasieekonomer på en större byrå 2010. Där jobbade vi som redovisningsassistenter i ett och ett halvt år innan vi började plugga kandidatprogrammet i företagsekonomi. Parallellt med studierna gick vi en kvällskurs om entreprenörskap och funderade på att starta eget. Vi drevs av utmaningen att skapa något större än oss själva och såg fram emot att jobba tillsammans. Vi bollade olika affärsidéer men bestämde oss tillslut för att dra igång en redovisningsbyrå. I början fick vi några kunder genom vänner och bekanta samt ett par via tidigare nätverk. När det närmade sig examen i januari 2015 hade vi fått fler kunder via referenser och kundrekommendationer och bestämde oss för att satsa heltid på Trimero. Vi skaffade vårt första kontor i Skanstull, en källarlokal på 33 kvadratmeter, och satte upp mål att år 2020 vara 20 anställda och omsätta 20 mkr.

Ursprunget till självledarskap

Samma år anställde vi vår första medarbetare, Marcus Skoglund, som jobbade på timme vid sidan av studierna och är kvar på Trimero än idag. 2016 anställde vi vår första heltidsmedarbetare. Eftersom vi i starten var tre jämbördiga grundare var det ingen av oss som bestämde över den andra och vi hade alla fullt ansvar och beslutandemakt för ”våra” respektive kunder. Det var ingen som var chef över den andra, och om det var något vi ville ha annorlunda på företaget fick vi ta initiativ till det. När vi började anställa ville vi att denna känsla för ägandeskap skulle gälla även de anställda. Detta skulle senare bli något vi kallar för självledarskap.

Samarbete & vänskap

Eftersom vi var relativt unga och oerfarna för att driva en redovisningsbyrå behövde vi varandras hjälp. Tidigt skapades därför en kultur av att samarbeta och ställa upp för varandra. En ytterligare sak som lever kvar i vår kultur än idag är vår vilja att ha roligt på jobbet. Vi var tre vänner som grundade företaget och ville skapa en arbetsplats där vi kan vara oss själva och lära känna varandra på djupet, bortom våra yrkesroller. Vi har därför alltid lagt fokus på att hitta på aktiviteter ihop utan för arbetet.

En annan syn på utveckling

Med Trimero ville vi frikoppla den individuella utvecklingen från en fast karriärstrappa. Individens utveckling skulle styras av dess ambition och fallenhet istället för ett förutbestämt ramverk. Detta lever kvar än idag. Under våra tidigare år var det en utmaning att locka medarbetare utan fina titlar, men trots det valde vi att stå kvar vid det. Idag tas det av medarbetarna ofta upp som en fördel.

Digitalisering och förändringsvilja

Under våra tidiga år befann sig redovisningsbranschen i lindan av den digitala utvecklingen. Eftersom vi sedan tidigare var vana vid att jobba i redovisningssystemet Fortnox blev det vårt val av arbetsverktyg, ett beslut som visat sig lyckosamt. Fortnox har sen dess tagit en position som marknadsledare för hantering av ekonomin för små och medelstora företag. Vi alla var uppvuxna framför en dator och har haft glädje i att söka nya och snabbare sätt att hänga med i den digitala utvecklingen av redovisningsbranschen. Även idag finns denna drivkraft i vår kultur. Det finns en stor vilja till förändring och anpassning till nya arbetssätt.

En cheflös organisation

När vi var runt 10–12 medarbetare började vi fundera på hur vi skulle organisera oss. Skulle vi ha en struktur med mellanchefer eller teamledare? Vi grundare hade då någon form av ledningsgrupp och vi såg hur det begränsade initiativtagandet från andra medarbetare. Det fanns en förväntan av att vi skulle stå för utvecklingen. Vi bestämde oss för att kommunicera att vi har avskaffat ledningsgruppen och lägga ytterligare fokus på att vi alla medarbetare skapar den arbetsplats vi vill jobba på. Vi sprang på begreppet ”självledarskap” och började prata om vad det betydde för oss. Vi såg att det finns andra företag som jobbar utan chefstrukturer. Ytterligare inspiration kom också från teal-filosofin som beskrivs i boken Reinventing Organizations. Vi märkte hur vi kunde jobba med kraften av att omfamna paradoxer , om hur vi som företag kan vara både mer individualistiskt och kollektivistiskt, allvarligt och lekfullt, platta och hierarkiska – samtidigt, och hur det gör arbetsplatsen ännu mer levande.

Struktur för gemensam utveckling

2019 tog vi grundare fram en ”Ideal scen” på hur Trimero i en ideal framtid skulle se ut. Denna uppdateras sen dess årsvis tillsammans med alla medarbetare på Trimero och fungerar som en vägledning för de ”gemensamma målen” vi sätter upp halvårsvis för att driva utvecklingen av bolaget framåt. 

2020 jobbade vi fram vår ”beslutsprocess” som vägledning för att fatta beslut i organisationen. Den grundläggande principen är att vem som helst kan fatta vilket beslut som helst förutsatt att man följer beslutsprocessen, att rådfråga de som har 1) kompetens i frågan och 2) de som påverkas direkt av ditt beslut.

Med tillämpandet av självledarskap märkte vi att vi kunde jobba ännu mer lösningsorienterat och kundfokuserat, och ge möjlighet att på riktigt tillsammans skapa den arbetsplats vi medarbetare vill jobba på. Än idag har vi ingen overheadpersonal. Vi har ingen HR-person, säljare, kontorsassistent och inga mellanchefer. Alla 35 medarbetare jobbar som redovisnings- eller lönekonsulter och sköter driften av företaget tillsammans vid sidan av vårt kundarbete. 

Lönesättning

En utmaning i att vara självorganiserande och utan chefstruktur är lönesättning. Vad är det som lönen baseras på och vem sätter lönen? 2018 skapade vi vår första ”utvecklingsstege” med kriterier för olika nivåer. Denna har senare utvecklats till att vara fokuserad på det perspektiv som medarbetaren har i sitt arbete, indelat i tre områden: kundjobbet, internt engagemang och självledarskap. Utvecklingsstegen används som bas för lönesättning genom att medarbetarna inhämtar feedback från 3-4 av sina närmaste kollegor om vilken nivå som denne befinner sig på, och baserat på det självskatta vilket perspektiv man har i sitt jobb – och förstå hur man kan utvecklas.

Delägarskap

Under åren har vi fått frågan om vi är öppna för att ta in fler i personalen som delägare och vad som skulle krävas. 2021 beslutade vi att ge alla medarbetare möjlighet att köpa in sig i bolaget och i mars 2022 skapades ett personalbolag alla som medarbetare får möjlighet att köpa in sig i. 

Inre utveckling

2022 lanserade vi tillsammans med en coach en utbildning i ”Autentisk självledarskapsträning” för att erbjuda djupare möjligheter till personlig utveckling. Hittills har ca 35 medarbetare påbörjat denna utbildning där flera uppgett att de fått bättre insikt i sig själva och sina kollegor, känner mindre rädsla för att misslyckas, bättre självkänsla och starkare tillit till gruppen. Det är vår starka tro att ju bättre vi känner oss själva desto bättre blir vi på att fatta beslut, arbeta tillsammans och skapa en arbetsplats med psykologisk trygghet. 

Tillväxt

År 2020 välkomnade vi vår 20:e medarbetare. Sen dess har vi inte satt upp någon siffra för hur stora vi ska bli, utan att vi vill växa givet att vi kan behålla vår starka företagskultur och fortsätta leverera en kvalitet till våra kunder som vi kan vara stolta över. 

Fem år i rad har vi uppnått kriterierna för Gasellföretag som ges ut av Dagens industri för Sveriges snabbast växande och välmående företag (ca 1% uppnår per år).

Drömmen om ett mänskligare arbetsliv

Vi får ofta höra från våra medarbetare att det känns annorlunda att arbeta på Trimero, att ”här kan jag vara mig själv”. Genom att visa att vårt tillvägagångssätt med självledarskap fungerar hoppas vi kunna inspirera fler arbetsplatser att bli mer byggda på tillit, glädje och omtanke för varandra. På så vis kan vi bidra till att göra arbetslivet mer mänskligt.

Framtid

När vi blickar tillbaka kan vi konstatera att vissa utgångspunkter var viktiga för det Trimero är idag. Men samtidigt också att vi var unga, oerfarna och inte hade en aning om vad det skulle utvecklas till. Trimero har skapats av alla som varit med längs vägen och varje dag anstränger sig för att skapa en härlig arbetsplats och leverera toppentjänster till våra kunder. Och vi är långt ifrån klara. Trimero fortsätter växa och vi ser med spänning på vad vi i Trimiljen kan åstadkomma tillsammans i framtiden!

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.