Tillitsbaserat ledarskap 101: Tankar & känslor.

Tillit som superkraft

Tillit bidrar till arbetsplatser där medarbetare känner sig värderade och motiverade, där vi vågar ta risker, utmana normer och driva förändring. 

När vi väljer att lita på andra minskas komplexiteten i våra arbetsliv eftersom det reducerar antalet variabler vi behöver hålla reda på. Vi minskar behovet av övervakning och kontroll. Och vi kan lägga tid på mer produktiva och roliga saker. Tilliten blir en superkraft i vårt ledarskap. 

Detta inlägg kommer fokusera på individens inre liv – våra tankar och känslor – i relation till ett tillitsbaserat ledarskap. I kommande inlägg täcker vi beteenden, företagskultur och företagsstruktur

Den tilliten vi som ledare – och medarbetare – utstrålar och upplever på våra arbetsplatser är djupt rotade i våra inre tankar och känslor. Genom att bli medveten om dessa kan vi väcka superkraften inom oss. 

Du kommer bli sviken

Tillit är läskigt. Tillit bör vara läskigt. Om det inte är läskigt och obekvämt har du sannolikt möjlighet att bjuda in mer tillit i ditt liv. 

Tillit är att acceptera att vi inte har kontroll. Det handlar om att du har något att riskera, att kliva in i osäkerheten och att veta att du kan bli sviken. Med andra ord: tillit är att tillåta sig själv att bli sviken. För det kommer du bli emellanåt. 

Trots detta väljer vi att omfamna den osäkerheten, att göra oss sårbara. För vi vet att alternativet är en begränsad värld av kalkylerad risk, kontroll och tristess i jakt på konstant trygghet. I förlängningen en uttröttande värld av paranoia, krig och kolera. En värld där vi säkerligen kommer vakna upp en grå dag och känna att vi har svikit oss själva i att inte ha vågat lita på andra. 

För det är i tillitens värld som vi växer. Och där andra växer. Där vi kan skapa arbetsplatser med genuina relationer, psykologisk trygghet och sprudlande fester. Tillit eller kontroll? Fest eller kolera? Du sitter vid spakarna.  

Tryggheten inifrån

Egentligen kan tilliten tyckas vara en uppoffring av trygghet, men det är inte helt sant. Det handlar om att hitta en annan form av trygghet. De som behärskar tillitens superkraft finner en inre trygghet istället för att jaga trygghet i den yttre världen. Det är en tilltro till sig själv, till ens förmåga att hantera det som kommer upp, att det kommer lösa sig. Att livet kommer gå vidare. 

I detta kan vi träna upp vår förmåga att improvisera, finna oss i utmaningar vi inte förutsåg, kunna omvärdera och hitta nya lösningar utifrån nya förutsättningar. Att inte behöva planera saker i detalj. Att vara trygg i sin inre kompass. 

Med tillit kommer vi emellanåt känna oss besvikna, missnöjda, förråda, naiva, ledsna, arga. Och det är då vi prövas på riktigt. För det är din förmåga att hantera besvikelse som är avgörande för din förmåga att leda med tillit. Att känna allt det där, hoppa upp och välja tillitens väg på nytt. Igen och igen. Det är sann inre styrka. 

Ibland gäller det att lära oss förlåta, att se förbi misstag och att ge andra chanser. Ibland att förlåta oss själva i att ha varit naiva, att lära oss. Och ibland att säga ifrån. 

Kraften i förväntningar

Men vi kan delvis styra utfallet. Om vi förväntar oss att andra ska svika oss, kommer vi att agera på ett sätt som speglar den förväntan, vilket ofta leder till att vi skapar den verklighet vi fruktade från början. Om vi istället förväntar oss att andra ska leva upp till våra förväntningar, kommer vi att ge dem utrymme att visa sin potential, vilket ofta blir fallet.

Det börjar med vår personliga tro på andra människor. Hur mycket tror vi på våra kollegors förmåga? Är vi generellt optimistiska och tror att de har potential att växa och överträffa våra förväntningar? Eller har vi en tendens att tänka pessimistiskt, fyllda av tvivel om deras förmåga att klara sina uppgifter? 

Det är klart vi inte ska vara dumdristiga heller. Vissa människor har uppenbart andra agendor, värderingar och kanske inte heller vill dig väl. De har inte en moral som är anpassad till relationer byggda på tillit. Kanske är det till och med så med dig. 

Det är nämligen så att vår förmåga att känna tillit styrs av vår egen moral. Om jag själv är en person att lita på har jag lättare att lita på andra. Jag tolkar andra utifrån min egen moraliska mognad, visar i studier om moralutveckling. 

På tal om moralutveckling

Vår moraliska mognad avgör hur vi förstår konceptet tillit, hur vi beter oss i tillitsskapande relationer och hur vi reagerar när tillit bryts. Det handlar alltså om hur långt vi kommit i vår inre utveckling.

I tidiga skeden av moralutveckling kan individer vara mer självcentrerade, med en stark inriktning på att få sina egna behov tillfredsställda. I dessa stadier kan tillit vara svårt att bygga och de förlitar sig på direkta utbyten – ”om du gör detta för mig, kommer jag att lita på dig”. 

När vi växer och utvecklas börjar vi förstå och värdera mer abstrakta och osjälviska aspekter av tillit såsom ärlighet, öppenhet och ömsesidig respekt. Vi lär oss att tillit kan byggas över tid genom konsekvent beteende och kan påverkas av en persons eller organisations integritet och värderingar.

I de senare stadierna av moralutveckling kan vi erkänna värdet av tillit på en mer systematisk nivå, inte bara i personliga relationer. Vi kan se hur tillit bidrar till att skapa en starkare, mer sammanhållen och mer effektiv organisation eller samhälle. Tillit blir därmed ett högre ideal att leva efter. Inget personligt svek i världen kommer kunna rubba detta ideal. 

Ju längre vi har kommit i vår moralutveckling desto större chans har vi att skapa och upprätthålla djupa, meningsfulla och tillitsfulla relationer i privatlivet och på jobbet. Att utveckla vår moral är ett livslångt projekt med att jobba med oss själva, att jobba med att utveckla vårt förhållningssätt till våra tankar och känslor. Detta är något vi på Trimero gör inom utbildningen “Autentisk Självledarskapsträning”.

Väck din superkraft

Det är inifrån oss själva som vi kan väcka tillitens superkraft. Tillit är en resa genom utmaningar och osäkerhet mot djupare förståelse, genuina relationer och livskraft. Varje gång vi blir besvikna vet vi att det är en del av livet. No mud, no lotus. 

Genom att fatta beslutet att lita, att våga, att sätta människor före processer, skapar vi en arbetsplats där alla får utrymme att blomstra. Så oavsett var du befinner dig på din resa, kom ihåg: välj tillit, för det är verkligen en superkraft! 🦸

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.