Inre utveckling på jobbet.

Vi ville testa något nytt: att skapa möjligheter för inre utveckling för våra medarbetare

I denna strävan lanserade vi en utbildning i ”Autentisk Självledarskapsträning”. Utbildningen skapades i samarbete med coachen Kaj Hedlund och inkluderar arbete i grupp för att öva självreflektion, djupare delningar och att identifiera våra delpersonligheter, följt av individuell coachning. 

Vi såg det först som en experimentell idé, men responsen har varit över förväntan:

  • ”Jag ser hur jag har makt över mitt liv. Jag har förstått det tidigare men nu känner jag det på ett annat sätt. Hur jag kan vara snällare och mer kärleksfull mot mig själv.”
  • ”Jag har fått ett bättre förhållningssätt till min inre kritiker. Kopplat till det så har jag fått en ökad självkänsla genom att prata om hur jag kan ge mig själv bekräftelse istället för att endast söka den utifrån.”
  • ”Jag har lärt mig förstå mina kollegor bättre som individer och har även lärt mig förstå mig själv bättre som människa. Mina styrkor, svagheter samt hur jag kan skapa bättre relationer genom att arbeta med att vara mer sårbar”
  • ”Jag har lättare för att få djupare relationer. Jag tar med mig att jag kan öppna upp mig på ett bra sätt utan att det är något läskigt/jobbigt.”
  • ”Jag har lärt mig så mycket om mig själv som jag tror att jag kommer ha nytta av i alla delar av livet, inte bara i jobbet.”

Men varför är inre utveckling så viktigt, både på jobbet och privat?

Först och främst stärker inre utveckling vår självkännedom. Att förstå våra egna känslor, drivkrafter och reaktioner gör oss bättre rustade att hantera personliga och professionella utmaningar. Det hjälper oss att bygga starkare relationer och ger oss verktygen att hantera stress, konflikter och förändringar på ett mer adaptivt sätt. Med andra ord stärker vi våra mänskliga förmågor. 

På arbetsplatsen skapar denna självkännedom en mer samarbetsinriktad och produktiv miljö. Medarbetare som känner sig själva och varandra bättre kan arbeta effektivare tillsammans, bygga på varandras styrkor och stödja varandra genom svårigheter.

💞 Kanske kan fler företag inspireras att satsa på inre utveckling så kan vi tillsammans bidra till ett arbetsklimat som kännetecknas av öppenhet, ärlighet och genuina relationer. Ett mer mänskligt arbetsliv, helt enkelt.

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.