Joakims 10 tips för att bygga förtroende.

Traditionellt sett har förtroende byggts genom att visa upp sin expertis. Idag har andra mänskliga faktorer blivit allt viktigare för att bygga långsiktiga och lyckade kundrelationer. Här är några saker jag lärt mig med tiden:

  1. I början av samarbetet är det viktigt att skapa en korrekt förväntansbild från kunden. Jag är noga med att inte lova saker vi inte kan leverera.
  2. Att vara lyhörd för behov som dyker upp längs vägen. Det är naturligt att kundens situation och behov förändras med tiden.
  3. Att kunden känner att du är en lagspelare och inte en motspelare. En del av detta är att vara rak i kommunikationen så att samarbetet känns bra för båda.
  4. Att ta ägarskap. Även om jag själv inte har lösningen på problemet fortsätter jag att äga frågan och ser till att jag hittar en lösning.
  5. Att sätta kunden i fokus. Jag lyssnar hellre på kundens problem och önskemål än att prata länge om våra lösningar. Då förstår jag deras behov bättre och kan anpassa mina förslag efter det.
  6. Integritet: att vara ärlig när vi inte kan eller om vi inte är rätt samarbetspartner och hänvisa till någon annan. Då vet kunden att när vi tar på oss en uppgift, så är det för att vi verkligen tror att vi kan göra ett bra jobb.
  7. Att vara dig själv. Om kunden märker att du intar en roll, blir det svårare att lita på att du kommer vara samma person framöver.
  8. Proaktivitet: att kunna förutse potentiella problem och möjligheter och agera i förväg. Det får kunden att känna att du har en djupare förståelse för dem.
  9. Att vara öppen och alert när något gått snett. Att då sätta sig in i kundens situation och visa att vi lär oss för framtiden, istället för att skylla ifrån sig.
  10.  Och såklart att ta ansvar och hålla det du lovar. Att vara pålitlig.

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.