Personlig utveckling som redovisningskonsult hos Trimero.

Postat i #företagskultur.

I takt med att vi vandrat uppför Maslows behovstrappa tycks människor i högre grad söka sig till flexibla organisationer med möjligheter till självförverkligande. 

Maslows behovspyramid

Vi är inte lika intresserade av utstakade karriärstrappor där någon annan bestämmer vad som är vårt nästa steg. Istället söker vi efter arbeten som känns meningsfulla och där vi kan välja vår egen väg. Inre motivation är lika inne som cykelbyxor, medan fasta strukturer känns alltmer mossigt. 

På Trimero strävar vi efter att varje medarbetare ska kunna forma sin egen utvecklingsplan baserat på sin egen ambition, intressen och talanger. För att åstadkomma detta sätter vi halvårsvis individuella utvecklingsplaner baserade på 1. vår egen utvecklingsstege och 2. våra gemensamma målsättningar. Här kommer en kort beskrivning av dessa.

1. Trimeros utvecklingsstege.

Utvecklingsstegen utgår från egenskaper inom personlig utveckling. Dessa klassificeras utifrån det perspektiv som individen har på sig själv, kollegor, kunder, företaget och andra parter. Vi menar att individen utvecklas i takt med dess förståelse och det perspektiv den har och att detta visas genom beteende. Kortfattat ser stegen ut på följande vis:

Trimeros utvecklingsstege

Ofta burkar exempelvis en persons fokus i början vara att lära sig sina egna uppgifter. Förståelsen och perspektivet utvecklas sen till att förstå sin del i det stora hela, och senare till att förstå hur man kan skapa större värde än sig själv genom ledarskap eller genom att förbättra företagets “infrastruktur”. Ju högre perspektiv desto högre nivå av självledarskap uppvisas.

Människor med olika grader av förståelse visar upp olika beteenden i sitt arbete och speglar därmed det värde och den roll de har i leveransen till kunder och internt. Inom utvecklingsstegen ryms därför utveckling av förmågor såsom kritiskt tänkande, komplex problemlösning, kognitiv flexibilitet, kreativitet, samarbetsförmåga, emotionell intelligens, social kompetens och självinsikt.

2. Gemensamma mål för att utveckla företaget tillsammans.

Våra gemensamma målsättningar sätter vi upp halvårsvis baserat på vad vi gemensamt känner att vi behöver förbättra i bolaget. Processen går till så att vår styrelse arbetar fram en bild på hur bolaget skulle se ut i en ”ideal scen” om 3-5 år. Därefter skickas en undersökning ut till alla medarbetare med hjälp av verktyget &frankly där var och en får bedöma hur nära vi är den ideala scenen och hur viktigt respektive område är. Resultaten sammanställs och personalen väljer ut de fokusområden där vi bedömer att vi befinner oss längst ifrån och det vi tycker är viktigast att fokusera på. Vi delar in oss i mindre grupper och spånar på aktiviteter och förbättringsinitiativ som kan ta oss närmre den ideala scenen. Dessa fungerar som underlag till våra gemensamma mål och sen som inspiration till våra egna personliga mål.

Kombinationen är nyckeln.

Genom att kombinera modellen för personlig utveckling med våra prioriterade förbättringsområden skapas en flexibel metod för medarbetarnas utveckling och vi får också en gemensam riktning. 

Ett exempel på ett gemensamt mål är att göra Trimero mer välkänt bland potentiella medarbetare och kunder. Detta gör vi bl a genom att starta en blogg och att bli mer aktiva i sociala medier, något som vissa av oss ser som en utvecklande utmaning. Andra sätter personliga mål relaterat till att förbättra våra redovisningsprocesser eller något annat som vi tycker är viktigt. Vissa vill fokusera på att ta på sig mer avancerade redovisningsuppdrag eller att stärka sin roll som rådgivare åt kunder. 

Detta är vårt sätt att skapa en arbetsplats för de som vill bestiga Maslows Everest.

Häng med – Följ oss på LinkedIn

Håll koll på när nya artiklar släpps och få tillgång till unikt innehåll!

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.