Trimero inifrån: Johan om att vara redovisningskonsult på Trimero.

Postat i #trimero-inifrån.

Att vara redovisningskonsult handlar om mer än kvitton och siffror. När vi är ute hos våra kunder fungerar vi som ett bollplank och hjälper dem på alla sätt vi kan. Vi har pratat med Johan hos oss om spännande projekt han deltagit i, hur Trimero arbetar med beslutsprocesser och hur han gör för att välja områden att utvecklas inom.

p.s: Vi rekryterar! ?

Hej Johan, tack för att du ville vara med!

Hej! Inga problem!

Vad motiverar dig i ditt arbete?

Åh bra fråga! Jag skulle nog säga dels att leverera bra mot kunderna. Att de får den hjälpen de behöver men även att vi levererar ett annat perspektiv och kanske se möjligheter till förbättringar på nya områden. Sen eftersom vi jobbar i team så är det en också en motivation för mig att man jobbar för varandra i teamet.

Hur tas beslut på Trimero?

Vi har rätt så mycket frihet och jobbar under premissen frihet under ansvar. Som ett exempel så satt jag och en kollega nyligen och diskuterade ett problem och funderade över varför vi inte hade ett verktyg som skulle kunna lösa problemet. Så då tänkte jag att det borde vi ha eftersom det var något som skulle gynna alla. Det jag gjorde då var att införskaffa ett sånt verktyg, sen informerade jag alla kollegor att den tjänsten nu fanns tillgänglig och att vi skulle utvärdera det tillsammans under det närmsta året. Det är korta beslutsvägar där man bollar en idé med de som är berörs av beslutet och sen tas ett beslut gemensamt eller av den enskilde personen som kom med förslaget.

Hur upplever du beslutsprocessen i dina kunduppdrag?

Där kan man styra rätt mycket själv också för där ska vi ofta anpassa processerna efter kunderna. Ser jag att en kund skulle behöva något i form av ett verktyg eller något annat så bollar jag antingen det inom kundteamet eller tar beslutet själv och genomför förändringar. Är det något som påverkar kunden så sker såklart en diskussion med dem först.

Hur skulle du beskriva dina möjligheter till utveckling på Trimero?

Stora generellt sett! Man får ta mycket eget ansvar och sen finns det alltid personer man kan bolla med och skulle man få en fråga från en kund som man inte fått tidigare så eftersöker man informationen själv först sen kanske man rådfrågar en kollega. Man utvecklas också mycket eftersom man får ett stort förtroende från bolaget. Alla tar sig tid att förklara saker om man behöver hjälp och vi har ett mycket öppet klimat som främjar utveckling och hjälpsamhet.

Känner du att det är öppet för dig att utforska utvecklingsmöjligheter fritt eller finns det ramar kring hur du bör utvecklas?

Det är ganska fritt skulle jag säga. Till exempel har jag tidigare fokuserat främst på vanliga redovisningskurser, men efter ett coachingsamtal med en kollega så fick jag inspiration att utvecklas inom andra områden så nu kommer jag att ta mig an lite mer kurser inom personlig utveckling och presentationsteknik.

Hur väljer du vilka kurser du ska gå?

Det är mest baserat på vad jag känner att jag behöver utvecklas inom. Men det är också kopplat till de personliga mål som vi sätter upp halvårsvis. De personliga målen grundas dels vår personliga utvecklingsambitioner, dels i våra gemensamma övergripande mål. Vi har en utvecklingsstege som funkar som en referensram för personlig utveckling i coachsamtal. De övergripande målen sätter vi upp gemensamt baserat på vad vi tror att vi behöver förbättra för att bolaget ska utvecklas i rätt riktning. På detta sätt tar vi fram en utvecklingsplan som är anpassad efter individen men också företaget.

Kan du beskriva något i arbetet som du känt varit extra utvecklande för dig under den senaste tiden?

På senaste tiden har vi fått lite fler kundförfrågningar på rekommendation från revisorer och jag har då varit på en del säljmöten där jag får lyssna på deras behov och presentera en lösning. För mig är det utvecklande och ger mig en djupare förståelse av vad vi kan erbjuda våra kunder.

Rent redovisningsmässigt har jag nyligen jobbat med en ny verksamhetsdel för vår kund Dreams som är en spännande startup. De hade lite speciella redovisningskrav på sig med speciella regler och det har varit väldigt lärorikt och utvecklande. I det projektet har jag även varit i kontakt med externa revisorer som har specialinriktningar. Även fast det var nytt för mig så kände jag att jag hade förtroendet och stödet att ta mig an uppdraget! Sen eftersom vi ska arbeta vidare med den här kunden så ska jag och en kollega gå utbildningar som ger oss mer specialkompetens inom redovisning för finansbolag.

Visste du att vi rekryterar?

Är du sugen på en utvecklande roll som redovisningskonsult hos oss? Hos oss står medarbetaren och gemenskapen i centrum.

Kan du beskriva din roll gentemot dina kunder?

Jag är ganska mycket bollplank och jobbar med rapportering och kvalitetssäkring av den löpande redovisningen. Av kunderna får jag frågor om allt mellan himmel och jord, från att sätta upp anpassade digitala processer till vad man kan tänka på när en anställd mår dåligt, till om jag hade en kontakt som kunde hjälpa till med testamente.

Hur fungerar bollplanks-funktionen av din roll?

Dels så erbjuder vi rådgivningstjänster men jag tror mycket sker på naturlig väg eftersom vi är ganska öppna och kunderna har förtroende för oss. Kunden känner sig inte oroliga för att fråga saker som kanske faller utanför ramen av det löpande arbetet. Jag tror kunderna värdesätter att de kan bolla saker med oss väldigt högt. Den löpande redovisningen är något som bara ska fungera, men när vi kombinerar det med vår rådgivningsfunktion så känns det som att kunden uppskattar det väldigt mycket.

Vad gör Trimero annorlunda i jämförelse med sina branschkollegor?

Vi försöker ha en relation med kunden där de känner att vi är öppna och att det inte är några problem att komma till oss om råd kring frågor som kanske ligger utanför redovisning. Den personliga touchen av är viktig för oss.

Vi försöker också hjälpa kunderna genom att använda oss av vårt kontaktnätverk när vi ser möjlighet till det. Som exempel så hade vi en inflyttningsfest på kontoret där vi bjöd in våra kunder. Sen hade vi en tavla där våra kunder kunde skriva upp vad de kände att de skulle behöva hjälp med och sen kunde andra kunder skriva upp sig om de hade möjlighet att hjälpa till. Vi försöker sammanföra kunderna när det går för att lösa problem och utmaningar.

Hur ser framtiden ut i er bransch och hur arbetar Trimero för att ligga i framkant?

Jag tror det kommer fortsätta att bli ännu mer digitalt och vi försöker att ligga i framkant genom att prova nya system och programvaror och är inte rädda för att förändra vårt arbetssätt när vi hittar något som fungerar bättre. Det tror jag gör oss konkurrenskraftiga!

Sen blir rådgivningen en större och större del av vårt arbete och där jobbar vi för att bli mer och mer tillgängliga för kunderna. Yrkesrollen förändras och det gäller att vara flexibel.

Om du skulle beskriva Trimeros erbjudande i 3 ord, vilka skulle det vara?

  • Lösningsorienterade
  • Personliga
  • Digitala

Känner du att Trimeros sätt att jobba med personlig- och yrkesmässig utveckling skiljer sig från andra bolag?

Jo men det tycker jag! Jag känner att eftersom man får mycket förtroende och har möjligheten att ta mycket ansvar gör att man kan utvecklas snabbare än vad man kan göra i andra organisationer som är mer hierarkiska. Där tror jag det man kanske begränsas av att man ska arbeta på en nivå för att ta sig till nästa hela tiden. Det är väl lite mer fyrkantigt. Sen behöver man såklart sätta grunderna även här men det finns inte så mycket hinder för att utvecklas här i den takt man vill.

Hur skulle du sälja in Trimero till någon som funderar på att byta jobb?

Oj, bra fråga! Om man kommer hit så får man hänga med ett jäkligt härligt gäng. Självklart jobbar vi hårt men vi har också mycket kul tillsammans., Vi har gruppträningar tillsammans, after works och en väldigt bra teamkänsla. Sen får vi jobba mycket med olika kunder, allt från tandläkare till techbolag. Det är en bra spridning. Man kan lära sig väldigt mycket!

Sugen på att utvecklas i jobbet?

Vi erbjuder stor frihet och möjligheter till utveckling, för att inte tala om en fantastisk gemenskap!

Häng med – Följ oss på LinkedIn

Håll koll på när nya artiklar släpps och få tillgång till unikt innehåll!

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.