Självledarskap – ett mindset i företaget och hos individen.

Postat i #företagskultur.

Om man utgår från att alla medarbetare vill företaget väl och vill göra ett bra jobb behöver fokus ligga på att stötta varandra, inte styra och kontrollera varandra. På så vis får vi en stark energi i bolaget och arbetet känns mer meningsfull och helt enkelt roligare.

För oss handlar självledarskap om att varje person ska kunna fatta de beslut som krävs för att göra ett bra jobb och för att skapa en härlig arbetsplats. För att blomstra i en sån frihet är det vissa förhållningssätt som vi upplever är viktiga. Håll i er, nu kör vi! 

🙌 Ta ansvar över problem

Något vi ofta pratar om är att ta ansvar för de problem som dyker upp istället för att bolla dem vidare till en kollega eller kund. Vi strävar efter att tänka själva i första hand för att hitta en lösning. Jag kan såklart ta hjälp av kollegor men då är det för att lösa mitt problem. På så vis lär vi oss mer och sparar tid för varandra. 

Ta action

Om det är något jag inte är nöjd med på jobbet ser jag mitt ansvar att lyfta och att ta tag i det. På så vis skapar vi den arbetsplats vi alla vill arbeta på.  Det spelar ingen roll om det egentligen ligger utanför mitt ansvarsområde. Jag ser det då som en möjlighet att göra det till mitt ansvarsområde. Om de flesta arbetar på detta sätt faller färre saker mellan stolarna och vi slipper avvakta med förändringar och lägga tid på att analysera vems ansvar saker och ting är. 

🤗 Arbeta konstruktivt med misstag

Om vi utgår från att alla har en god intention behöver vi inte lägga tid på att hitta syndabockar när något går fel. Istället för att analysera vems fel något är bör vi blicka framåt. Vad lär vi oss av detta? Hur ser vi till att det inte händer igen? Hur kan vi göra så att det blir rätt? 

Vems fel saker är, eller om det var yttre omständigheter spelar mindre roll. Alla vill ju väl!

💡 Ta ansvar för misstag, konsekvenser och lärdomar

Samtidigt behöver vi kunna se vårt eget ansvar för saker. Detta är absolut en inställningsfråga. Istället för ”jag kom sent för att bussen var sen” kan jag säga ”jag borde ha tagit en tidigare buss så att jag hade marginal”. Istället för ”jag hann inte med det” säger man ”jag prioriterade inte att göra detta i tid”. Om jag tänker på detta sätt kommer jag lära mig mer och vara äkta mot mig själv och andra. Det handlar som sagt inte om vems fel något var, eller om det var omständigheter. Detta är ett mer konstruktivt sätt att förhålla sig till ansvar.  

🏢 Helhetsbild

För att kunna leda oss själva behöver vi skaffa oss en ökad förståelse för företaget, affären, strategin framåt, våra gemensamma värderingar och företagskultur. Vi behöver förstå syftet med det vi gör och vad vår del i helheten är. På så vis har vi en gemensam referensram kring vilka beslut vi ska fatta som är bra för företaget. 

😊💭 Självinsikt

För att kunna agera självledare behöver vi förstå oss själva. Med en ökad insikt om sina värderingar, drivkrafter, motivation, styrkor och svagheter kan vi fatta bättre beslut, förstå vart vi kan och vill bidra och hur vi kan strukturera vårt arbete med andra. 

👂👀 Lyhördhet

I en värld som förändras behöver vi vara lyhörda för förändringar som påverkar oss, vår roll och vår sanning. Vi behöver kunna tolka omvärlden och omvärdera vår egen åsikt. Lyhördhet behövs inte minst i ett företag där det är flera som leder sig själva. Vi måste då kunna agera både ledare och följare samtidig. 

 ”Men självledarskap låter ju väldigt ensamt!”

Det håller vi inte med om! Det individuella ansvaret kombineras på Trimero med en stark gemenskap och ett prestigelöst förhållningssätt för att stötta varandra att göra ett bra jobb. 

Självledarskap är inte ensamledarskap. Det handlar om att skapa fler ledare i organisationen, inte att isolera människor.

Häng med – Följ oss på LinkedIn

Håll koll på när nya artiklar släpps och få tillgång till unikt innehåll!

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.