Prestigelöshet på arbetsplatsen.

Postat i Analog kärlek.

Att poängtera att prestigelöshet är ett urvattnat ord är nästan lika urvattnat som att använda ordet
prestigelöshet. Att som arbetsplats kalla sig för prestigelös känns idag lika reko som sushi var på 90-
talet. Ändå skriver vi en artikel om det. Medan det är många som använder ordet känner vi att det är
få som talar om vad prestigelöshet faktiskt betyder för dem. Så här kommer vår förklaring av prestige
på en arbetsplats, uppdelad i tre områden. Avsaknad av dessa menar vi ger prestigelöshet.

1. Status

En viss typ av prestige är den om status. Att den som har en viss titel eller maktposition anses vara
mer värd än en annan. Detta skapar en distans mellan människor och placerar in oss i olika fack och
hierarkistrukturer.

Men betyder det att alla måste vara lika och göra samma sak? Nej, människor kan ha olika förmågor,
talanger, erfarenheter, ambitioner, självförtroende, intressen och därmed arbetsuppgifter. Mer
erfarna och kunniga personers åsikt väger oftast tyngre, just för att de är mer kunniga, inte för att de
innehar en högre status. Prestigelöshet handlar om att se människor som människor och inte som
titlar.

2. Tävlan

På många arbetsplatser tävlas det i arbetet där de som lyckas bäst får belöning och beundran och de
som ligger bakom får känna sig mindre. Tävlingarna syftar till att skapa motivation hos medarbetarna
att göra ett bättre jobb men leder då till att personens självvärde knyts till dess prestation och till en
rangordning av människor. Genom att istället utgå från att medarbetarna vill väl och göra bra ifrån
sig kan vi främja en inre motivation och ett prestigelöst samarbete i arbetet. Då undviker vi också att
vi ställs mot varandra.

3. Stolthet

På allt för många arbetsplatser känner människor att de behöver iklä sig en ”professionell mask” och
dölja sina svagheter. En form av prestige som vi tror är skadlig är den att inte kunna visa sig sårbar,
att inte känna sig bekväm med att säga vad man inte kan eller inte förstår. Att vara rädd för att
erkänna sina misstag eller be om hjälp, för att upprätthålla sin fasad. Genom att istället visa sig sårbar
undviker vi att trampa i många fällor och kan istället hjälpa varandra att klara av saker.

Konsekvens

En konsekvens av äkta och genuin prestigelöshet är att människor vågar vara sig själva. När
människor är autentiska gentemot varandra skapas relationer som bygger på tillit, positiva tankar
och goda intentioner. Vi upplever också att prestigelöshet bidrar till ett bättre samarbete mellan
kollegor och mindre internpolitik där människor jobbar emot varandra för att driva igenom sin egen
agenda. Nu går vi och äter sushi!

Häng med – Följ oss på LinkedIn

Håll koll på när nya artiklar släpps och få tillgång till unikt innehåll!

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.