Frihet och ansvar med självledarskap.

Hej, Sanna här!

Förra veckan anordnade jag och Frida en självledarskapsfrukost för kollegorna på Trimero. Vårt mål var att utveckla förståelsen för vilka friheter och ansvar vi har med självledarskap. Här var några saker som vi kom fram till:

Friheter

  • Personlig & professionell utveckling: Vi kan styra vår egen utveckling utifrån våra egna förutsättningar. Vi har möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt. Eftersom vi inte har en utvecklingsmodell utformad på så sätt att alla på Trimero måste gå exakt samma väg så är det endast du själv som sätter gränserna för din utveckling!
  • Skapa sin egen roll: Vi är alla människor med olika intressen och kunskap, så även på arbetsplatsen. Detta vill vi främja genom att uppmuntra varandra till att skapa sin egen roll på Trimero. Det kan vara allt ifrån intresse för momsregler till intresse för att utveckla vår marknadsföringsstrategi.
  • Tids- och arbetsmässig planering: Vi har ett flexibelt arbetssätt när det kommer till planering av tid och arbetsuppgifter. Vi har möjlighet att förlägga uppgifterna till den dag och den tid som passar oss bäst, där vi samtidigt möter våra kollegors och våra kunders behov och förväntningar.
  • Interna beslut: I och med att vi inte har en viss person har på en särskild position så har alla medarbetare möjlighet att fatta vilket beslut som helst enligt vår beslutsprocess och vara med och driva bolaget framåt.

Ansvar

  • Stötta varandra: Eftersom vi alla har mycket individuellt ansvar har vi också ett ansvar att finnas där för varandra när det behövs. På Trimero kan du fråga vem som helst när du behöver stöttning.
  • Ge och be om feedback: Vi behöver få feedback för att utvecklas och vi behöver samtidigt ge feedback för att utveckla andra och bli bättre på det vi gör. Eftersom vi inte har några chefer som kanske vanligtvis ger feedback så har vi ett ansvar att skapa ett öppet klimat för feedback med ett genuint intresse att se varandras utveckling.
  • Planering & kommunikation: Eftersom vi har mycket frihet i vårt arbete och samtidigt jobbar med flera kollegor i olika team, flertalet kunder och olika interna projekt så är det viktigt att ta ansvar för en ordentlig planering och kommunikation. Vi ger därmed varandra de bästa förutsättningarna att leverera!
  • Ta hand om grus i sina relationer: Vi värnar om våra relationer. Om det är något som ligger och gnager och en relation eller ett samarbete kan förbättras genom att röja undan lite grus, så uppmuntrar vi varandra till att ta upp det med varandra och prata om det.

Att prata om självledarskap är viktigt eftersom det kan betyda olika för olika personer. Som mycket annat har självledarskap två sidor av samma mynt. Det för med sig stora friheter, men det fungerar bara om vi också tar ansvar. När vi tar ansvar för oss själva och varandra blir det en mer framåtlutad företagskultur, individuell frihet och en roligare arbetsplats!

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.