Ledarskap i krissituationer.

Johan här! I förra veckan var jag på en kurs hos Mindler i att hantera krissituationer. Jag vill dela med mig av den kunskapen och ge dig konkreta verktyg för att framgångsrikt navigera ditt företag genom krisens prövningar.

Det är en beklaglig sanning att många företag är oförberedda när krisen slår till. Detta leder ofta till impulsiva beslut som kan förvärra en redan komplicerad situation.

Krisreaktionens tre faser

Hur kan vi gå snabbare från chockfasen till processfasen?

 • Mental inställning: Det centrala i en tid av förändring är attityden, den har mycket större påverkan än kunskap och färdigheter. Det handlar om att välja en proaktiv inställning som inte bara välkomnar förändring, utan också inspirerar ditt team att göra detsamma.
 • Öppen kommunikation
  • Håll regelbundna möten
  • Prata om verkligheten. Diskutera fakta och möjliga scenarier
  • Bygg upp en atmosfär av tillit och optimism
 • Teammedverkan: Involvera dina medarbetare i beslutsprocessen och lös problemen gemensamt.
 • Personlig Resiliens: Sök professionell och social support. Krisen är inte bara en organisatorisk utmaning, utan även en personlig.
 • Prioritera vila: Sov innan du fattar avgörande beslut. Det kan verka trivialt men det är avgörande för bra beslutsfattande.

Möjligheter vid kris

Det kan vara svårt att se när man är i det, men som Winston Churchill sa ”Never let a good crisis go to waste”. En kris skapar möjlighet att göra en genomlysning av organisationen och befintliga strukturer:

 • Vart harvar vi på i gamla hjulspår?
 • Varför gör vi på specifika sätt?
 • Fokuserar vi på rätt saker?
 • Vilka delar kommer vara centrala för oss framåt och vilka delar kan skrotas?
 • Vart skapar vi mest värde?

Med ett bra ledarskap så kan krisen hjälpa till att stärka företagets värderingar, skapa tydligare riktning och bättre fokus.

Hur kan redovisningskonsulten vara till hjälp?

Vi som redovisningskonsulter kan vara proaktiva i att identifiera och kommunicera med kunden om vi ser tendenser till en kommande kris. Här är en bra resultatuppföljning viktig. Detta möjliggör då att vi i ett tidigare skede tillsammans med kunden kan ta oss igenom mildare versioner av chockfasen för att istället kunna fokusera på lösningar och omvärdering i acceptansfasen. Ofta agerar vi bollplank till svåra beslut och scenarioanalyser.

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.