9 verktyg för stresshantering.

Vi på Trimero bjöd nyligen in Gunilla Sandström Örvén, leg psykolog och leg psykoterapeut, för att dela med sig av konkreta verktyg för att hantera och förebygga stress. Här sammanfattar vi huvudpunkterna av föreläsningen:

  1. Självmedvetenhet: Gunilla betonade vikten av att förstå hur man reagerar i olika situationer, speciellt under stress. Detta inkluderar att känna igen tecken på stress som irritation, trötthet, eller ångest och att förstå sina egna styrkor och svagheter.
  2. Hantering av emotionella reaktioner: Det är viktigt att vara medveten om och hantera sina emotionella reaktioner, såsom ilska eller sorg, istället för att förneka dem.
  3. Återhämtning: Planera och prioritera återhämtning, särskilt efter perioder av hög arbetsbelastning. Detta kan inkludera aktiviteter som ger energi och glädje.
  4. Utveckla intressen utanför arbetet: Att ha hobbyer eller intressen utanför jobbet kan hjälpa till att skapa en mental paus från arbetsrelaterad stress.
  5. Fysisk aktivitet: Gunilla poängterade betydelsen av fysisk aktivitet, även något så enkelt som en promenad, för att främja välbefinnande.
  6. Skriva ned tankar: Att skriva ned tankar och idéer, särskilt kvällstid, kan hjälpa till att klargöra och organisera tankar samt främja bättre sömn.
  7. Betydelsen av socialt stöd och samhörighet: Det är viktigt att skapa och upprätthålla positiva relationer på arbetsplatsen. Det bidrar till en bättre arbetsmiljö och personligt välbefinnande.
  8. Mindfulness och närvaro: Gunilla introducerade enkla mindfulness-tekniker för att hjälpa deltagarna att vara mer närvarande och medvetna i nuet, vilket kan minska stress och förbättra fokus. Att stanna upp och tänka på sin andning gör stor skillnad.
  9. Hantera känslor och stress: Genom att bli mer medveten om våra egna reaktioner och beteenden kan vi hantera stress bättre och skapa en hälsosammare arbetsmiljö.

I dagens snabbrörliga värld med osäkra omvärldsfaktorer känner allt fler av oss pressen – inte bara på jobbet utan även i våra privata liv. Den psykiska hälsan har aldrig varit viktigare att ta hand om. Tillsammans kan vi anstränga oss för att motverka stress. Mot ett mänskligare arbetsliv! ❤️

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.