5 förmågor som får redovisningskonsulten att blomstra i framtiden.

Att världen blir alltmer komplex och att förändringar sker snabbare är ingen banbrytande tolkning av vår nutid. Att utvecklingen får konsekvenser för oss redovisningskonsulter är inte heller någon raketforskning. Så om du vill läsa om aerodynamisk uppvärmning bör du söka dig vidare. Fortsätter du istället att läsa hoppas vi du finner intresse i några av våra tankar kring förmågor som framtidens redovisningskonsulter kommer ha nytta av. 

I samband med att redovisningsbranschen automatiseras har fokus skiftat från rutinmässigt arbete till tankearbete. Vi verkar nu i en bransch som kännetecknas av snabb förändring, accelererande tekniska genombrott och en högre nivå av konkurrens. En utveckling som innebär att vi människor behöver bli mer som människor och mindre som maskiner. Vad innebär det då? Att vi behöver bli bättre på det människor är bra på: att vara flexibla, anpassa oss till förändring, vara kreativa och att lösa problem. Så låter vi maskinerna ta hand om det som maskinerna är bra på. 

Här kommer fem förmågor som som vi på Trimero satt fokus på för att kunna hantera och njuta av den ökade förändringstakten i arbetslivet.

1. Se helhetsbilden

Vi behöver vara snabbrörliga och agera problemlösare och inte förlita oss på chefer som ska sätta upp rutiner och beskrivningar. För individen betyder det att vi behöver bli bättre på att förstå syftet med det vi gör. Vad är min del i helheten? Vad är det kunden värdesätter? Varför är det viktigt? Att förstå helheten är grundstenen i problemlösning. Tänkande människor är bättre på att lösa problem.

2. Att ta ägarskap

En vanlig reaktion när man stöter på en situation som vi inte varit med om tidigare är att bolla över problemet till någon annan. Konsekvensen blir att någon annan behöver lägga tid och energi på att lösa problemet, och att personen som bollar ifrån sig inte utvecklas. Vi strävar efter att tänka själva i första hand. Jag kan såklart be kollegor om hjälp, men då är det för att lösa mitt problem. Tänk vad mycket vi lär oss och vad mycket vi får gjort på en arbetsplats där majoriteten jobbar på detta sätt.

3. Trial-and-error

Nästa steg blir att faktiskt försöka. Många som har vuxit upp framför en dator har detta i ryggmärgen. Om vi inte vet hur vi ska lösa ett problem testar vi oss fram. En viktig förmåga är att veta vad man kan testa utan större konsekvens och vad man bör vara lite försiktig med att testa. Att klicka på en knapp i Excel för att se om det löser problemet bör vara riskfritt, men om du befinner dig i ett kärnkraftverk bör du nog vara försiktig med vad du trycker på. Se serien Chernobyl

4. Agera flexibelt

För att vara snabbrörliga behöver vi lära oss att lägga mindre tid på förberedelser och mer tid på att faktiskt genomföra. När arbetet blir mer komplext och det inte finns färdiga lösningar på problem strävar vi efter att öva upp förmågan att kunna prioritera, agera i stunden, att anpassa oss efter nya förutsättningar och att vara kreativa under tiden vi levererar.

5. Prestigelöshet

För att bygga en organisation som baseras på förtroende istället för kontroll behöver vi kunna lita på varandra. Då är det viktigt att hantera vår stolthet och vara ärliga när vi behöver hjälp, kunna erkänna våra misslyckanden, vara öppna för andra vägar än det vi tror på, och att inte känna att det är viktigt att ha rätt hela tiden. För att blomstra i framtiden behöver vi vara ödmjuka för att framtiden kanske inte är det vi tror att den är. Kanske är 1-5 helt enkelt fel, men det är det vi tror på just nu.

Häng med – Följ oss på LinkedIn

Håll koll på när nya artiklar släpps och få tillgång till unikt innehåll!

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.