5 förmågor som får redovisningskonsulten att blomstra i framtiden.

Att världen blir alltmer komplex och att förändringar sker snabbare är ingen banbrytande tolkning av vår nutid. Att utvecklingen får konsekvenser för redovisningskonsulten är inte heller någon raketforskningvetenskap. Så om du vill läsa om raketforskningvetenskap bör du söka dig vidare. Fortsätter du istället att läsa hoppas vi du finner intresse i några tankar på hur förmågor som framtidens redovisningskonsulter kommer ha nytta av. 

I samband med att redovisningsbranschen automatiseras har fokus skiftat från rutinmässigt arbete till tankearbete. Vi lever nu i en bransch som kännetecknas av snabb förändring, accelererande tekniska genombrott och en högre nivå av konkurrens. En utveckling som innebär att vi människor behöver bli mer som människor och mindre som maskiner. Vad innebär det då? Att vi behöver bli bättre på det människor är bra på: att vara flexibla, anpassa oss till förändring, vara kreativa och att lösa problem. Maskinerna tar över det maskinerna är bra på. Här kommer femsju förmågor som kan vara bra för att hantera och njuta av den ökade förändringstakten i arbetslivet.

Se helhetsbilden

I en snabbrörlig organisation behöver medarbetare agera problemlösare och inte förlita sig på chefer som ska sätta upp rutiner och beskrivningar. För individen betyder det att vi behöver bli bättre på att förstå syftet med det vi gör. Vad är min del i helheten? Vad är det kunden värdesätter? Varför är det viktigt? Att förstå helheten är grundstenen i problemlösning. Hur ska vi annars veta vad vi vill uppnå?

Att inte bolla inte ifrån sig

En vanlig reaktion när vi stöter på en situation som vi inte varit med om tidigare är att bolla över problemet till någon annan att lösa. Konsekvensen blir att någon annan behöver lägga tid och energi på att lösa problemet, och att personen som bollar ifrån sig inte utvecklas. Vi behöver bli bättre på att tänka själva i första hand. Jag kan såklart be kollegor om hjälp, men då är det att lösa mitt problem. Tänk vad mycket vi lär oss och vad mycket vi får gjort på en arbetsplats där majoriteten jobbar på detta sätt.

Trial- and-error

Nästa steg blir att faktiskt försöka. Många som har vuxit upp framför en dator har detta i ryggmärgen. Om vi inte vet hur vi ska lösa ett problem testar vi oss fram. En viktig förmåga är att veta vad man kan testa utan större konsekvens och vad man bör vara lite försiktig med att testa. Att klicka på en knapp i Excel för att se om det löser problemet bör vara riskfritt, men om du befinner dig i ett kärnkraftverk bör du nog vara försiktig med vad du trycker på. Se serien Chernobyl

Improvisera

För att vara snabbrörliga behöver vi lägga mindre tid på förberedelser och mer tid på att faktiskt göra. Vi behöver därför öva upp förmågan att agera i stunden, att anpassa oss efter nya förutsättningar och att vara kreativ under tiden vi levererar.

Prestigelöshet

För att bygga en organisation som bygger på förtroende istället för kontroll behöver vi kunna lita på varandra. Vi behöver därför bli bättre på att hantera vår stolthet och vara ärliga när vi behöver hjälp, kunna erkänna våra misslyckanden, vara öppen för andra vägar än den vi tror på och att inte känna att det är viktigt att ha rätt hela tiden.  

 

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.