Det många missar med komplexitet.

Cravings efter lite företagsfilosofi? Härligt, då ska vi här bjuda på munsbit systemteori. Gapa stort! 🥝

De flesta är överens om att vi idag befinner oss i en komplex värld. Samtidigt drivs många företag som om världen vore komplicerad och inte komplex.

Så vad är skillnaden?

Ett komplicerat system kännetecknas av många delar som interagerar på förutsägbara sätt. Det finns ofta ett direkt samband mellan orsak och verkan. Tänk en mekanisk klocka. Den är komplicerad för att den har många delar, men varje del har en specifik funktion och hela systemet fungerar enligt förutsägbara regler. Fel kan lätt spåras till en specifik komponent.

Ett komplext system består å andra sidan av ett antal delar som interagerar på icke-linjära och oförutsägbara sätt. De innefattar ofta en hög grad av anpassning och självorganisering. Små förändringar kan få stora konsekvenser (se butterfly effect). Och svaret och utfallet blir inte alltid detsamma. I ett komplext system är det svårt att förutspå vad något leder till.

Jaja okej, men varför är detta relevant?

Eftersom den värld vi lever i idag blir alltmer komplex. Hej globalisering, teknikutveckling, klimatkris! 👋

Företag kan inte längre låtsas om att de befinner sig i en komplicerad värld, där svaret på utveckling och framgång är fler regler och mer kontroll, fler nyckeltal, långsiktiga mål och tydligare ansvarsfördelning i bolaget. Allt detta för att jaga stabilitet och förutsägbarhet och att göra det möjligt för ledning och styrelse att få en överblick och fatta komplicerade beslut.

Så hur navigerar vi som företag då en komplex värld?

Vi utgår från insikten om att vi inte kan förutse framtiden. Ofta innebär det att organisationen inriktar sig mer på att ”känna och agera” (sense and respond) istället för ”förutsäga och kontrollera” (predict and control). Vi behöver vara komfortabla med att inte ha svaren på alla frågor och att lita på vår förmåga att hantera framtiden när den kommer.

Med självledarskap jobbar vi med att beslut fattas av dem som är närmast problemet vilket gör att organisationen blir mer flexibel att svara på olika möjligheter och problem. Med självledarskap får vi en tänkande organisation där varje individ strävar efter att förstå syftet och helheten med det man jobbar med, och tänka hur det kan göras bättre. Istället för att tänkandet sker av några få i toppen som ger order nedåt, är tänkandet utspritt i hela organisationen.

Att navigera en komplexa värld kräver en förändring i hur vi ser på oss själva, vår plats i världen, och hur vi interagerar med den. Att lära oss omfamna komplexitet istället för att bekämpa den.

När varje medarbetare är en aktiv deltagare i företagets framtid, kan vi kollektivt bygga mer robusta, motståndskraftiga och framgångsrika organisationer. Och kanske viktigast av allt, skapa arbetsplatser där människor känner att de kan göra verklig skillnad, vilket i slutändan leder till en mer tillfredsställande, meningsfull och givande upplevelse för alla. 💞

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.