Självledarskap på Trimero.

På Trimero har vi inga chefer och tillämpar självledarskap. För oss innebär självledarskap att varje medarbetare ska kunna fatta de beslut som krävs för att göra ett bra kundjobb och skapa en härlig arbetsplats att jobba på. Det är en stor frihet. Och ansvar. Detta bidrar till att vi får mycket mer gjort, att vi utvecklas mer och att det blir mycket roligare på jobbet.

Eftersom självledarskap kan vara nytt för många svarar vi här på några vanliga frågor.

Hur kommer man som medarbetare in i självledarskap?

Att jobba så här är nytt för många och därför får man stöd till att komma in i det. Om man dessutom är ny till redovisning får man mer hjälp av struktur och guidning. Eftersom vi jobbat med självledarskap under många år nu har vi jobbat fram en onboarding med välkomstuppgifter, personliga genomgångar och beskrivningar av organisationen i vår internportal för att komma in i vårt arbetssätt och tänk. Dessutom har varje nyanställd en fadder som guidear en in i självledarskapet. För de flesta faller sig självledarskap rätt naturligt.

Kan det inte vara ensamt?

En vanlig missuppfattning om självledarskap är att det innebär att man blir helt ensam, utan stöd eller vägledning. Men det speglar inte alls vårt förhållningssätt.

På Trimero kombineras det individuella ansvaret med en företagskultur präglat av samarbete och ett prestigelöst förhållningssätt. Detta skapar en miljö där medarbetarna i teamet aktivt stödjer varandra för att göra sitt bästa jobb. På Trimero kan du fråga vem som helst om hjälp. Det finns inga “seniora” kollegor som du behöver akta dig för att störa.

Självledarskap är inte ensamledarskap – det handlar inte om att isolera människor, utan snarare om att skapa fler ledare inom organisationen. Genom att ge alla möjlighet att ta ledningen av sig själva och företaget kan vi alla växa och utvecklas tillsammans.

Hur ser karriärvägar ut när man inte har några titlar?

Trimero är grundat för att främja personlig och professionell utveckling. En av anledningarna till att bolaget grundades var att gå ifrån den traditionella modellen med rigida och förutbestämda karriärssteg och titlar. Istället har vi valt en modell där vi medarbetare styr över vår egen utvecklingstakt utifrån ens egen ambition, intresse och talang.

Varje medarbetare sätter halvårsvis upp sin egen utvecklingsplan tillsammans med sin coach och får gått om stöttning och feedback från kollegor för att utvecklas. Dessutom har vi en hel del utbildningar inom företaget internt och med externa utbildare inom allt ifrån inkomstdeklarationer och rapportering till självledarskap och stresshantering.

Ofta får vi höra av nya kollegor att de lärt sig mer på Trimero på 3 månader än sina 3 senaste år, just på grund av att vi har skippat titelstrukturen. Så vare sig om du vill sikta mot att bli en nyckelperson i kunders ekonomisk styrning, bli grym på koncernredovisning eller fylla en central roll i Trimeros strategiska utveckling finns det en snabb karriärsväg här, om du vill.

Gör alla samma sak?

En vanlig missuppfattning av att vi inte har några chefer eller titlar är att alla gör samma sak, eller att vi inte har några ledare. Det är snarare så att vi blir fler som kan stötta varandra, fler som kan jobba för att företaget ska utvecklas, fler som tar ansvar för situationer som uppstår. När vi låter rollerna skapas mer flytande baserat på varandras kompetenser bildas naturliga hierarkier baserat på erfarenhet, kompetens och intresse.

På Trimero får du som medarbetare också stöttning i att forma din roll så att du kan utvecklas och få ut så mycket som möjligt av din kompetens. Det ska vara en lagom blandning av utmanande uppgifter och sådant du behärskar sedan tidigare.

För vilka passar självledarskap?

Självledarskap på Trimero passar för de som trivs med att ta initiativ, fatta beslut och ta ansvar för sitt eget arbete. I kombination med att sträva efter personlig utveckling ser vi att vi alla blir bättre när vi samarbetare och lär känna varandra. När vi genuint bryr oss om varandra uppstår en prestigelöshet som gör att vi kan vara mer av oss själva på jobbet. Detta är viktigt för att vi ska få ut ännu mer av vårt självledarskap. Ett viktigt mindset i självledarskap är att utgå från att andra vill väl. Då blir det också lättar att vara öppen när jag begår ett misstag och blicka framåt för att hitta lösningar och lärdomar.

På Trimero finns det också möjlighet att bidra till företagets utveckling utifrån vår egna intressen och kompetenser. Självledarskap passar därför allra bäst där dem som vill hitta lösningar på problem och bidra till företagets utveckling. Oavsett vilken erfarenhet vi har kan vi alla bidra till detta.

För vilka passar självledarskap inte?

Självledarskap hos Trimero vara utmanande för de som föredrar en mer traditionell, hierarkisk arbetsmiljö med klart definierade chefs- och underordnade roller. De som vill arbeta med detaljerade arbetsbeskrivningar och inte är intresserade av att ta stort ansvar för sina arbetsuppgifter passar nog bättre i en annan miljö. Eftersom vårt självledarskap byggs upp av samarbete och gemenskap är vi inte rätt plats för de som föredrar att köra sitt eget race, eller är ute efter en fin titel för att bekräfta sin status.

Frågor om att jobba här?

Prata med Oliva!

Olivia Falk

Redovisningskonsult

Fortsatt nyfiken på självledarskap?

Anton berättar gärna mer.

Anton Ullenius

Medgrundare och redovisningskonsult

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.