Att jobba på Trimero.

Eftersom vi inte är som andra arbetsplatser har vi skrivit ihop en text vad du kan förvänta dig som anställd hos oss. Om det uppstår några funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss i Trimiljen så berättar vi mer. 😍

Kanske vill du söka jobb? 😁

Vi söker löpande nya medarbetare till Trimiljen! Sök jobb eller tipsa någon du känner (varför inte båda?!)

😎 Självledarskap.

Sen starten har Trimero varit ett företag som alla medarbetare bygger tillsammans. Med tiden har detta utvecklats till något vi kallar självledarskap. Om det är något du vill förändra kan du agera på det. På så vis skapar vi tillsammans den arbetsplats vi vill jobba på.

Varje medarbetare på Trimero ska kunna fatta de beslut som krävs för att göra ett bra jobb och skapa en rolig och härlig arbetsplats.

En grundförutsättning är att vi litar på att alla vill göra ett bra jobb. Då kan vi fokusera på att stötta varandra istället för att kontrollera varandra och behöver ingen traditionell chefsstruktur.

Självledarskap är ett mindset och ett förhållningssätt till eget ansvar. Med självledarskap kommer en stor frihet men också en förväntan på att man tar ansvar för sig själv. Några saker som utmärker en självledare på Trimero:

 • Jag anstränger mig att förstå helheten. Vad är syftet med det jag gör? Vad är min del i det hela?
 • Jag lär mig att bli medveten om mina egna värderingar, förmågor och förbättringsområden. Jag är ärlig med dessa mot mig själv och andra.
 • Jag har makt över min situation. Om det är något jag inte är nöjd med lyfter jag det och tar tag i det. Om det inte ligger i mitt “ansvarsområde” kan jag göra det till mitt ansvarsområde eller erbjuda den som är ansvarig hjälp.
 • Jag tar ansvar över problem istället för att bolla vidare. Jag tar hjälp av kollegor för att lösa mitt problem
 • Jag ser mina medarbetare som medspelare och inte konkurrenter. Genom att hjälpa andra hjälper jag mig själv.
 • Jag utgår från att mina kollegor har goda intentioner. Tillsammans blickar vi framåt för att lösa problem.
Att jobba så här är nytt för många och därför får man stöd till att komma in i det. Självledarskap kombineras med en hel del samarbete!

Här är några upplevda fördelar med detta sätt att jobba:

 • Fokus på det som är viktigt
 • Beslut fattas av de som är berörda
 • Snabbrörlighet. Det går snabbare att förändra saker
 • Fokus på lösningar istället för problem
 • Det blir roligare att jobba om man kan göra skillnad

🌐 Vår organisation.

Alla vi som jobbar på Trimero är konsulter. Redovisningskonsulter eller lönekonsulter. Vi har ingen ingen HR-chef, inga säljare, ingen kontorsansvarig. Det är vi konsulter som tillsammans bygger bolaget genom att engagera oss i det som vi tycker är intressant och där vi kan bidra, t ex inom sälj, marknadsföring, rekrytering eller att planera nästa konferens och köpa in möbler till nästa kontor. På så vis blir vi ett företag skapat av och för vi som jobbar här.

På Trimero har vi inga formella hierarkier, ingen chefsstruktur eller andra typer av titlar. Men det betyder inte att alla gör samma sak. Vissa av oss har lång erfarenhet av bokslut och årsredovisningar och ägnar vår tid att coacha mindre erfarna medarbetare som vill utvecklas inom dessa områden. Varje medarbetare förväntas att skapa sin roll på Trimero så att dess kompetens nyttjas på bästa sätt.

✅ Kunduppdrag.

I kunduppdrag är du aldrig ensam. Vi är 2-3 medarbetare per kund där vi kommer överens med varandra om vem som gör vad i uppdraget. En av oss har alltid längre erfarenhet sen tidigare och tar ansvar för “kvalitetssäkring”. Alla i teamet har kundkontakt.

I traditionella bolag brukar det vara de seniora medarbetare som sköter den mesta kundkontakten och delegerar arbetsuppgifter till mindre erfarna som rapporterar tillbaka innan det skickas till kund. På Trimero har vi vänt på det. Här är det medarbetarna som gör jobbet som har den mesta kundkontakten. Ibland stöter de på frågor som de är osäkra på. Då kan de få stöd internt av de mer erfarna kollegorna för att lösa uppgiften och svara kunden. Det blir mer lärorikt och roligare för alla inblandade.

🪜 Personlig utveckling.

En gemensam nämnare för oss på Trimero är vår strävan efter att utvecklas. På Trimero är det du själv som bestämmer tempot på din utveckling. Alla medarbetare har en coach som hjälper en att sätta upp en personlig utvecklingsplan.

Som grund för den personliga och yrkesmässiga utvecklingen har vi byggt en utvecklingsstege. Halvårsvis ber vi våra 3-4 närmsta kollegor om feedback om var de anser att vi ligger på stegen och vad vi kan göra för att nå nästa nivå. På så vis får vi en feedbackkultur och kan hjälpas åt att bli bättre.

Eftersom vi i kunduppdragen kan anpassa vår roll upplever många att den personliga utvecklingen går snabbt på Trimero. Vill du lära dig göra bokslut? Kör på! Vi kvalitetssäkrar alltid varandras arbete så att vi är trygga med att det vi lämnar från oss håller måttet. På så vis kan vi lära oss av varandra också.

Utöver detta har de som vill jobba med att lära känna sig själva möjlighet att gå vår utbildning i Autentisk självledarskap, vilket visat sig vara ett uppskattat inslag hos många kollegor. Här får vi jobba på vår personliga utveckling med hjälp av extern coachning.

🤗 Gemenskap.

Eftersom vi spenderar stora delar av våra liv på jobbet är det ju fint om vi uppskattar de vi jobbar med. Därför lägger vi stort fokus att skapa en härlig gemenskap som bygger på genuina relationer. Och där vi har kul ihop. Därför hittar vi ofta på saker ihop.

Det händer ofta att någon medarbetare tar initiativ till någon gemensam aktivitet och så hakar alla som vill på. Det kan vara en kväll på Gröna Lund, bowling, spa, vinprovning, karaoke, segling, padel, höghöjdsbana, boule, gummibåt, game show, bartenderutbildning, Sverige-match, tough viking, halloweenfest, matlagningskurs, parkhäng eller något annat någon tyckt vara kul att göra med kollegorna.

Av nya medarbetare får vi ofta höra att “på Trimero kan jag vara mig själv”. Det är just denna gemenskap vi vill skapa. Att alla känner sig trygga att vara sig själva.

🔭 Vart är vi på väg?

På Trimero tillämpar vi självledarskap som innebär att varje medarbetare ska kunna fatta de beslut som krävs för att göra ett bra jobb och för att skapa en härlig arbetsplats. Vi har ingen chefsstruktur. Istället är varje medarbetare sin egen ledare och vi bygger bolaget tillsammans. Men hur gör vi då för att vi ska se till att sträva åt samma håll? Vi har löst det genom att skapa en ”ideal scen”, om hur Trimero ser ut om tre år om vi får drömma. Här kan du läsa om vår ideala scen.

🙌 Alla kan bli delägare.

Trimero är en arbetsplats som vi alla hjälps åt att bygga. Därför erbjuds varje vår alla som har varit anställda i bolaget i minst sex månader att köpa in sig som delägare i företaget. Detta ligger i linje med våra värderingar kring prestigelöshet, öppenhet och valfrihet. Det blir mycket bättre och roligare om vi gör detta ihop!

💫 Några av våra förmåner.

Självklart har vi medarbetare också bra personalförmåner. Här kommer en lista:

 • Friskvårdsbidrag på 5 000 kr/ år
 • Sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, TGL, sjukförsäkring
 • Årsvis hälsoundersökning via Werlabs
 • Kostnadsfria psykologsamtal via Mindler samt tillgång till deras portal
 • Coachning i personlig utveckling via True Leadership
 • Pensionsavsättning 4,5% av bruttolön
 • Utbildningsbudget 10 000 kr/ år, personlig utvecklingsplan
 • Gemensamma utbildningsluncher
 • Härliga personalfester
 • “Happy hour” där vi på arbetstid hittar på något roligt ihop
 • Gemensamma träningar med SATS (HIIT, yoga, spinning, mm.)
 • Regelbundna aktiviteter (t ex Escape room, segling, bowling, Gröna Lund)
 • Välfyllt skafferi (Nocco, proteinbar, förfriskningar mm.)
 • Utlandskonferenser (tidigare genomförda: Paris, Köpenhamn, Rom, Lissabon, Malta)
 • Delägarskap (se ovan)

💗 Människan i fokus.

När samhället digitaliseras och automatiseras upplever vi att värdet av våra mänskliga förmågor ökar. Därför väljer vi att skapa en organisation som kretsar kring människan. Med självledarskap bygger vi medarbetare tillsammans den arbetsplats vi vill jobba på – kombinerat med riktigt bra tjänster till våra kunder. Det kallar vi Digital redovisning, Analog kärlek.

🙏 Ett mänskligare arbetsliv.

Genom att visa att vårt tillvägagångssätt funkar hoppas vi kunna inspirera fler arbetsplatser att bli mer byggda på tillit, glädje och omtanke för varandra, där alla kan vara sig själva. På så vis kan vi bidra till att göra arbetslivet mer mänskligt.

😁 Om du inte gjort det ännu:

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.